PA1ER

PA1ER
Het internet is van en voor ons allemaal. We delen informatie en we vinden informatie. Dat is het grote voordeel van Internet.

Via deze site wil ik mede amateurs laten delen in de kennis die ik heb binnen deze hobby. Aanvullingen en correcties zijn natuurlijk altijd welkom.

Erik-Jan,
PA1ER